Discuții despre non-monogamie (I): tema/ teama responsabilității pentru celălalt